Nieuwsbrief & downloads

U kunt hier diverse documenten downloaden:

De seniorenwijzer "Wie Wat Waar"

Vrijwilligersbeleid Pluspunt
Volunteer policy Pluspunt

Folders van activiteiten en diensten
Klein tuinonderhoud
Kom je OOK Eten?
OOK Samen en Samen DOEN
Folder Hulp en Ondersteuning
Folder Ontmoeting, vrije tijd en bewegen
Verhuur
Vermijd vallen, blijf vitaal!
Werving vrijwilligers

Pluspunt Algemeen
Via onderstaande links vindt u alle informatie over de 4 thema's van de Sociale Basis Zandvoort
Thema Kinderen & Jongeren
Thema Gezond Leven
Thema Waardevol Werk
Thema Zelfstandig Wonen

Klachtenreglement Pluspunt
Privacyverklaring
Verslag activiteiten in 2023
Financieel jaarverslag 2022
Algemene voorwaarden voor huur van ruimtes
Algemene voorwaarden voor inschrijving op een cursus

MENU