Organisatiestructuur

Pluspunt wordt bestuurd volgens het Raad Van Toezicht-model.
Bestuur
De directeur fungeert als bestuurder van de stichting. Deze directeur-bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en legt belangrijke besluiten voor aan de Raad van Toezicht. Belangrijke besluiten zijn bijvoorbeeld: de begroting, het financieel en inhoudelijk jaarverslag, organisatieveranderingen e.d.

Directeur/ bestuurder: Remco Wijnia

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

  • toezicht houden op de algemene gang van zaken in de organisatie;
  • toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder;
  • optreden als werkgever van de directeur-bestuurder;
  • adviseren van de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht:

Thea Pellerin-Draijer
Hans van Dinther
Erik van der Zee
Peter Berkhout (voorzitter)
Magda Pernet

De Raad van Toezicht is te bereiken op rvt@pluspuntzandvoort.nl

Via bijgaande link vindt u het meeste recente jaarverslag Van Pluspunt

MENU