Organisatiestructuur

Pluspunt wordt bestuurd volgens het Raad Van Toezicht-model.
Bestuur
De directeur fungeert als bestuurder van de stichting. Deze directeur-bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en legt belangrijke besluiten voor aan de Raad van Toezicht. Belangrijke besluiten zijn bijvoorbeeld: de begroting, het financieel en inhoudelijk jaarverslag, organisatieveranderingen e.d.

Directeur/ bestuurder: Remco Wijnia

Via bijgaande link vindt u het meeste recente Verslag van de activiteiten van Pluspunt

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

  • toezicht houden op de algemene gang van zaken in de organisatie;
  • toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder;
  • optreden als werkgever van de directeur-bestuurder;
  • adviseren van de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht: 

van links naar rechts:
Erik van der Zee, Thea Draijer (vice-voorzitter), Hans van Dinther (voorzitter), Anja Buursema & Raymond van Haaften

De Raad van Toezicht is te bereiken op rvt@pluspuntzandvoort.nl

Wilt u meer van hen weten?
HIER
stellen ze zich even aan u voor!

MENU