Spreekuren

In het gebouw van Pluspunt-OOK Zandvoort vinden diverse spreekuren plaats

Formulierenwerkplaats
Voor hulp bij het (leren) invullen van formulieren
Woensdag van 9:30 - 12:00 uur

Inloopspreekuur mantelzorg ondersteuning
Dinsdagmiddag in de even wekenvan 14:00-16:00 uur

Vluchtelingenwerk
Woensdagmiddag 13:00-15:00 uur

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)
Elke eerste maandag van de maand 9:00-11:00 uur

Overlastspreekuur Buurtbemiddeling
Elke eerste dinsdag van de maand 15:00-16:00 uur

MENU