Helpen als vrijwilliger

Pluspunt biedt een scala aan vrijwilligerswerk voor jong en oud! Er is altijd wel een klus te vinden die bij je past en die je leuk vindt. De wensen en mogelijkheden van de persoon bepalen de mate van inzet en het takenpakket. Dit kan variëren van een kortdurende klus van enkele weken tot structurele taken op een vaste ochtend of middag per week.
Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en/of wil je hierin ervaring opdoen, dan kun je o.a. helpen bij de Chill Out of het jeugdhonk.

Wil je iets betekenen voor de oudere medemens dan kun je o.a. helpen als gastvrouw, boodschappen doen, wandelen etc.

Op dit moment zijn ruim 230 vrijwilligers actief bij Pluspunt.
Alle vrijwilligers van Pluspunt zijn goed verzekerd en zij ontvangen een onkostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Na een inwerkperiode kunnen vrijwilligers terugvallen op een vaste beroepskracht voor werkbegeleiding. Voor wie zijn deskundigheid wil verbeteren worden themabijeenkomsten georganiseerd. Elk jaar wordt een vrijwilligersfeest en een kerstborrel georganiseerd.
Pluspunt heeft alle rechten en plichten voor vrijwilligers uitgebreid beschreven in de nota vrijwilligersbeleid. Deze kunt u hier downloaden.

Ons vrijwilligerswerk is voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd, opleiding en achtergrond. Ook vragen steeds meer bedrijven naar het vrijwilligerswerk op een CV. Vrijwilligerswerk is voor mensen met een (tijdelijke) uitkering dan ook gewoon toegankelijk.

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek kan met Marike Langeveld of Luciana van de Manakker telefoonnummer 5740330. e-mail Marike,e-mail Luciana Bel of Whatsapp 06-38811770

Download hier het declaratieformulier voor gemaakte onkosten.

Alle informatie is ook te lezen in de folder Werving vrijwilligers

Vacatures

Actuele vrijwilligers vacatures (voor heel Zandvoort) kunt u vinden op
www.vip-zandvoort.nl

Interviews met vrijwilligers:

IN GESPREK MET JOHN …..
Sinds drie maanden is John bij Pluspunt actief als beheervrijwilliger op de vrijdagochtend in de locatie Noord. Daarvoor heeft hij kort op de Belbus gereden, maar dat was lichamelijk te inspannend met o.a. het optillen van de zwaar beladen rollators met boodschappen. John wilde echter wel graag actief bezig zijn voor Pluspunt en na een gesprek met Wilma Schrama is hij als beheervrijwilliger aan de slag gegaan. Hij heeft het erg naar zijn zin. Het is precies wat hij zoekt en hij is heerlijk onder de mensen. De rest van de week is John druk met andere werkzaamheden, zoals oppassen.

Op deze vrijdagochtend verricht hij diverse vaste taken, zoals de tafelkleden van de donderdagavondeetgroep ‘Kom je OOK eten’ wassen en drogen. Hij helpt de schoonmaker door spullen weg te zetten/ op te ruimen, zodat deze overal makkelijker bij kan. De balie helpt hij met hand- en spandiensten. Ook zet hij alvast e.e.a. voor de maandagochtendactiviteiten klaar. Daarnaast vervangt hij waar nodig een lamp, repareert wat stuk is, etc. Hij geeft zijn ogen goed de kost op deze ochtend en ziet waarbij hij behulpzaam kan zijn. Binnenkort maakt hij de binnentuin b.v. weer voorjaarsklaar met behulp van o.a. de hogedrukspuit. Dit kost veel tijd en lukt niet in de paar uurtjes in de ochtend, dus hiervoor heeft hij een dag uitgetrokken.
Naast zijn beheertaken is John ook actief in de Lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met kanker. Hij organiseert voor wie wil zo af en toe een uitje naar de dierentuin in het Van Blankendaell Park in Tuitjenhorn.
Hij is zo een 2,5 jaar geleden bij deze groep terecht gekomen. John vindt het fijn om hier elke 2e vrijdag van de maand naar toe te gaan. Het heeft hem gered, zo vertelt John. Met de deelnemers worden de problemen gedeeld, die men ondervindt bij het hebben/ gehad hebben van kanker. John stelt, dat hij door de deelname aan deze groep er weer bovenop is gekomen. Daarvoor wilde hij van niemand hulp ontvangen en zat hij maar thuis in zijn eigen wereld. Zelfs zijn familie kon niet tot hem doordringen.

John is erg blij, dat hij aan het vrijwilligerswerk begonnen is.
Hij doet zijn werk zo goed, dat hij ook al voor vrijwilligerswerk bij De Blauwe Tram in het centrum benaderd is, maar daar heeft hij geen tijd voor. John is een druk bezet man !

RIA VREE
Al 20 jaar zet Ria zich met enorm veel plezier als vrijwilliger in voor Pluspunt bij de Plusdienst. Zij is gestart met enkele ritten Tafeltje-Dekje rijden, maar dit was niet echt haar ‘ding’. 

Met haar kantoorachtergrond was al snel een andere klus gevonden op het kantoor van Pluspunt, toen nog Welzijn Ouderen Zandvoort geheten en gevestigd op de bovenetage van het Gemeenschapshuis aan de Willemstraat in het Centrum.
Ria meldt, dat werkzaamheden toen o.a. bestonden uit het maken van diverse lijsten, invoeren van schema’s t.b.v. Tafeltje-Dekje en andere activiteiten.
De huidige werkzaamheden van de Plusdienst zijn o.a. het inplannen van cliëntritten voor de Belbus, telefonische informatie aan cliënten geven, vrijwilligers koppelen aan vragen van inwoners (zoals kleine klusjes, vervoer naar afspraken met particuliere auto, etc.).
Hoe dankbaar mensen hiervoor zijn maakte Ria een keer mee vlak voor kerst. Ze had elke week telefonisch contact met iemand voor het inplannen van Belbusritten en werd toen verrast met een banketstaaf die voor haar gebracht werd.
Ria was hier helemaal verbaasd over, maar zegt ze, dan zie je hoe je gewaardeerd wordt.

Naast de werkzaamheden voor de Plusdienst doet Ria, samen met haar vriendin Tineke, ook administratieve klussen bij mensen thuis, zoals het op orde brengen van bankafschriften en diverse formulieren, het aanvragen van kwijtschelding, het invullen van formulieren en aanvragen indienen bij de gemeente.
Je ziet met deze bezoeken ook hoe mensen leven; wat je eventueel zelf nog te wachten staat…. Dat is best confronterend.
Ria geeft aan, dat ook hier de mensen ontzettend blij en dankbaar zijn, als alles weer op orde is.
Met kerst heeft ze ook ooit van iemand met echt een minimum inkomen een doosje chocolaatjes gekregen. Met zo een onverwachte attentie laat men hun blijk van waardering zeer zien !

Ria vertelt verder, dat Pluspunt de vrijwilligers voorziet van alle informatie, die je nodig hebt voor het uitoefenen van je functie. Daarbij ontvang je ook regelmatig up-dates over een en ander.
Het is een leuk team bij de Balie-/Plusdienst. Ze heeft een gezellige werkplek en er is altijd koffie met ….op maandagochtend, het vaste dagdeel van Ria, altijd versgebakken koekjes ! Het hele pand ruikt er naar.

Ria vindt, dat je ook erg gewaardeerd wordt door het personeel: er worden door het jaar heen bijeenkomsten/ activiteiten voor de vrijwilligers georganiseerd met een glaasje en een hapje.
Ook ontmoet je Plusdienstcollega’s bij speciaal voor deze vrijwilligersgroep georganiseerde bijeenkomsten, waar o.a. ervaringen uitgewisseld worden en nieuwe informatie bekend gemaakt wordt.

Ria vindt dit vrijwilligerswerk heel zinnig werk voor de maatschappij, zeker nu iedereen langer zelfstandig moet blijven wonen. Je kunt door deze dienst veel problemen voor inwoners oplossen.
Ze merkt wel, dat de vragen moeilijker/ complexer worden, waardoor ook soms minder makkelijk een oplossing te vinden is.

RIA HAAR MOTIVATIE IS: Je doet voor de maatschappij wat je kan !

Ria geeft aan, dat je deels zelf kunt bepalen wanneer je vrijwilligerswerkzaamheden wil verrichten. Daarnaast kun je gewoon de leuke activiteiten/ dingen blijven doen, die je altijd doet en ook je vakanties kun je natuurlijk blijven inplannen in de periode die je zelf verkiest. Ria vindt het een zeer zinvolle vrijetijdsbesteding, die ze nog lang hoopt te kunnen blijven doen.

MENU