Kinderen en Jongeren

Check nu het programma voor de voorjaarsvakantie 2024!

Het Kinder- en jongerenwerk is er voor alle kinderen en jongeren in Zandvoort van 6 t/m 27 jaar. Het jongerenwerk ondersteunt jongeren in het volwassen worden in de maatschappij en stimuleert jongeren te doen aan actief burgerschap. Door middel van het organiseren van activiteiten en projecten met en voor jongeren wordt ingezet op talentontwikkeling, vergroten van zelfredzaamheid en actief burgerschap.

Het jongerenwerk faciliteert meermaals in de week de open inloop; de clubs. Tijdens de openstelling van de club kan je leeftijdsgenootjes ontmoeten. Je kan samen met vrienden komen chillen, nieuwe mensen ontmoeten én deelnemen aan sportieve en creatieve activiteiten. Klik op de clubs voor meer informatie.

Clubs

Chill-mee (groep 4, 5, 6)

Chill-out (groep 7, 8)

Jeugdhonk (middelbare scholier)

The Mix (18+)

Projecten
Young Leaders

Jonge Mantelzorgers

Futsal

Studio EpiX

LOESOE in de vakantie
Zomervakantie 2023

Individueel contact
Soms is het fijn om even je verhaal kwijt te kunnen aan iemand die niet zo dicht bij je staat. De jongerenwerker maakt tijd om naar je te luisteren en mee te denken. Dit hoeft niet aan een tafel maar kan tijdens een strandwandeling, onderuit gezakt op de bank bij Pluspunt of via onze socials. Ook is de jongerenwerker regelmatig een rondje door de buurt om contact te leggen.

Ouders/ verzorgers
Heb je opvoedingsvragen of vragen over bepaalde thematiek rondom jouw kind/ jongere, maak jij je zorgen of heb je een luisterend oor nodig? Dan kunt u altijd een van de onderstaande jongerenwerkers contacteren:

  • Marieke (ma, di, wo) +31 6 36 300809
  • Ali (ma, vr) +31 6 3860 2511
  • Anne (ma, di, wo, do) +31 6 185 391 75

Ideeën
Heb jij een leuk idee voor een activiteit of willen jij en je vrienden iets leren over een bepaald onderwerp? Neem contact op met Anne (06-185 391 75) om een afspraak te maken en hierover te brainstormen!

Missie en visie
Visie | Waarvoor staan wij?
Laagdrempelig – Preventief – Vraaggericht

We zijn laagdrempelig. “Wij rijken aan, jij bepaald of je er op in gaat.” “Niets doen, is ook iets doen.”

We werken preventief. Door vroegtijdig te signaleren van hulpvragen. In te zetten op eigenkracht, zelfregie en participatie.

We werken vraaggericht. Doelgroep is het kinder-/ jongere. We werken vanuit de behoefte en belang van het kinder-/ jongere.

“Het jongerenwerk is een laagdrempelige basisvoorziening met een preventieve functie. Jongerenwerkers leggen contact met jongeren in hun leefwereld, bieden ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt.”

Missie | Waarop zetten wij in?
Participatie – Wederkerigheid – Talentontwikkeling

“Je doet mee, we doen wat voor een ander en jij mag kiezen aan welk talent je werkt.”

Wederkerigheid | Vanuit het jongerenwerk in Zandvoort werken wij vanuit het principe dat wij ook iets voor een ander doen. De wederkerigheid slaat op participatie en actief burgerschap. We streven in ons activiteiten aanbod naar het actief deelnemen in de maatschappij.

Talentontwikkeling | Het faciliteren van een open activiteitenaanbod voor jongeren is van belang voor jongeren om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Belangrijk om te noteren is dat in een prestatiegerichte maatschappij jongerenwerkers alle talenten evenveel waarderen. Niet alleen cognitieve talenten , die in de huidige maatschappij momenteel meer gewaardeerd worden.

Participatieprincipe | ‘actieve deelname’. In principe wordt er van kinderen en jongeren verwacht dat zij actief deelnemen aan activiteiten georganiseerd door het jongerenwerk. Echter staat het jongerenwerk ook voor laagdrempelig. Dit houdt in dat we jongeren tot niks kunnen ‘verplichten’. Alleen stimuleren tot actieve deelname. Daar zetten wij, als jongerenwerkers, op in.

Het Team

Coördinator Jongerenwerk
Marieke Lowiessen
+31 6 36 300809
mail

Jongerenwerker
Ali Al Zubaidi
+31 6 3860 2511
mail

Kinder- en Jongerenwerker
Anne Taris
+31 6 185 391 75
mail

Kinderwerker
Anita Daane
+31 6 187 353 07
mail

MENU