Telefooncirkel

De Telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 09:00 en 09:30 uur belt. Iedere dag wordt de cirkel om 09.00 uur gestart door een medewerker van Stichting Pluspunt met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar Stichting Pluspunt met de mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen.

Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 09.00 thuis bent. Het is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden; uitsluitend uw dagelijkse telefoontje. Voor meer informatie, telefoon: 023-5717373.
Lees alles in de folder alarmering en telefooncirkel

MENU