Ketenoverleg Pluspunt Zandvoort

“Niemand verzandt in Zandvoort” heet voortaan Ketenoverleg Pluspunt Zandvoort

Vanuit dit project willen we iets betekenen voor de mensen in Zandvoort met psychische klachten en hun naasten.
Dat doen we samen met ervaringswerkers d.m.v. het organiseren van voorlichtingen, cursussen en steungroepen.
Ook individueel contact met een ervaringswerker is mogelijk en kan een steun in de rug zijn op moeilijke momenten.
We werken nauw samen met het Sociaal Wijkteam, de Herstelacademie, de Verbeelding, de RIBW, Pre Wonen en de OGGZ coördinator.
Of neem contact op met Marion Schouten (projectleider) voor meer info e-mail of via 06 41275228.

Deelproject: Nieuwkomers verzanden niet in Zandvoort.
Dit deelproject richt zich specifiek op de nieuwkomers, oudkomers en statushouders in Zandvoort.
We werken met ervaringswerkers van verschillende afkomst die bijvoorbeeld de Arabische, Tigrinya of Poolse taal machtig zijn.
Naast de bovengenoemde organisaties werken we nauw samen met vluchtelingenwerk, klantmanagers van Werk en Inkomen, CJG en GGD. We organiseren voorlichtingen, cursussen en steungroepen op basis van de behoefte die leeft.
Ben je nieuwkomer of statushouder en heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste hulpverlener? Wil je dat iemand met je naar de huisarts gaat of kan je jouw hulpvraag naar de hulpverlening moeilijk verwoorden? Heb je een andere vraag?
Neem dan contact op met Vevean Popal (projectcoördinator) op het nummer 06-34045202 of stuur een mail naar Vevean.
Wij koppelen je aan een ervaringswerker die je bij jouw vraag kan helpen en de brug kan zijn tussen jou en de hulpverlener of organisatie.
Zie de flyer

MENU