Toon Hermansgroep

Voor mensen die te maken hebben met kanker.

Deelnemers wisselen aan de hand van een thema ervaringen uit, bieden elkaar (emotionele) steun en krijgen informatie en advies.
Deelnemers bepalen zelf welk thema een volgende bijeenkomst aan bod komt. Bijvoorbeeld voeding of zwemmen met een stoma. Of het uitwisselen van ervaringen over vermoeidheid, angst en onzekerheid.
Een oncologieverpleegkundige is bij de bijeenkomsten aanwezig om de groep te begeleiden.

Elke 2e maandag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur.
In de Theo Hilbers zaal van Wijksteunpunt OOK Zandvoort
Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Deelname en ook de koffie of thee zijn gratis.

MENU