Digitaal Spreekuur

In Pluspunt elke eerste dinsdag van de maand van 10:00-12:00 uur

Elke eerste dinsdag om 10:00 uur
We beginnen met een korte presentatie (10-15 min) en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.
Komt u niet voor de presentatie, dan kunt u vanaf half elf binnenkomen.

1 februari: Windows 11, wat verandert er?
1 maart: Een wachtwoordmanager gebruiken
5 april: Opslaan in de Cloud
3 mei: Slim op pad met leuke en praktische appjes voor de smartphone
7 juni: Geen presentatie, wel inloop voor vragen.

Kijk ook op de website van SeniorWeb Haarlem
U kunt SeniorWeb Haarlem vragen stellen via Whatsapp: 06 220 928 95

MENU