Alzheimer Trefpunt

Elke 1e woensdag van de maand wordt er een actueel thema besproken in "het Alzheimer Trefpunt". Tevens is er de gelegenheid om informatie te krijgen, vragen te stellen en ervaringen te delen. Het Trefpunt is een samenwerking van Alzheimer Zuid-Kennemerland, Steunpunt OOK Zandvoort, Kennemerhart, Tandem, Zorgbalans en Home Instead.

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, de bijeenkomst wordt afgesloten om 21.00 uur.
U bent van harte welkom, deelname is gratis.

Eerstvolgende bijeenkomst:
woensdag 2 mei

Levenseinde
Het vrijwillig gekozen levenseinde staat sterk in de belangstelling. Als er dementie in het spel is, geeft dit extra complicaties. Kan iemand met dementie nog wel zo’n beslissing nemen? En als die wens toch bestaat, wat kun je dan doen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om het toch mogelijk te maken. We nodigen een deskundige uit om ons hierover bij te praten en vragen te beantwoorden.

MENU