Positieve Gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid?

Pluspunt hanteert de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, zoals ontwikkeld door Machteld Huber: “Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”  In dat concept staat een brede kijk op gezondheid centraal. Het gaat niet om wat iemand niet (meer) kan, maar juist om wat iemand wél kan, belangrijk vindt en zelf wil. Het accent ligt niet op de ziekte maar op de mens zelf. De aandacht gaat uit naar mensen en hun veerkracht en naar wat hun leven betekenisvol maakt.

Zelf een spinnenweb invullen? Kijk op: https://mijnpositievegezondheid.nl/

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan.

MENU