Eenzame ouderen

PLUSPUNT IS DEELNEMER AAN HET PROJECT TEGEN EENZAAMHEID VAN OUDEREN VAN HET ORANJE FONDS
Pluspunt is geselecteerd om deel te nemen aan het programma Samen Ouder van het Oranje Fonds, een project tegen eenzaamheid bij ouderen. Gedurende enkele jaren zal Pluspunt ondersteuning ontvangen van het Oranje Fonds om dit project uit te voeren in onze gemeente.

Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland, dit speelt ook bij ouderen. Het langer thuis blijven wonen en het ontbreken van een sociaal netwerk, spelen hierin een rol. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Samen Ouder is het programma waarin projecten worden ondersteund, die zich reeds bewezen hebben op dit vraagstuk. Gekozen initiatieven ontvangen gedurende drie jaar ondersteuning met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid. 

Voor Zandvoort betekent dit een uitbreiding van het succesvolle project OOK-Samen. Hiervoor is ‘de Locomotief’ in ontwikkeling, een open inloop in de Blauwe Tram waar wijkbewoners met een kwetsbaarheid en hun mantelzorgers op een actieve manier anderen kunnen ontmoeten. Ook zijn er verschillende activiteiten voor alleenstaande mannen in ontwikkeling, zoals een kookcursus bij Pluspunt in de Flemingstraat. Onder het project valt ook ‘de Welzijnscoach’. Deze coach kan in gesprek gaan met inwoners die zich weleens alleen of eenzaam voelen, om gezamenlijk te zoeken naar een passende activiteit of bezigheid of nieuwe contacten. Voor meer informatie of aanmelding, neem gerust contact op met de projectleider bij Pluspunt, Astrid Zoetmulder, via tel. 5719393.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Dit jaar bestaat het Oranje Fonds 15 jaar.

MENU